แจ้งชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน

แจ้งยอดการชำระเงิน เพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านโดยไวที่สุด


หลักฐานการโอน (ถ้ามี)